İnsan KaynaklarıAdınız / Soyadınız
:
E-posta Adresiniz
:
Doğum Tarihiniz
:
Doğum Yeriniz
:
Ehliyet
:         
Ehliyetinizin Sınıfı
:
Ev Telefon
:
İş Telefon
:
GSM
:
Adres
:
Uyruğunuz
:
Medeni Durum
:          
Cinsiyet
:         
Askerlik Durumu
:     
Askerlik Tecil Tarihi
:
Fiziksel Engeliniz var mı?
:         
Geçirdiğiniz Önemli Hastalık/Ameliyatlar ve Tarihleri
:
En Son Mezun Olduğu Okul
:
Katıldığınız Eğitimler, Seminerler, Kurslar
:
Yabancı Dil Bilgileriniz
:                     
Bildiğiniz Bilgisayar Programları
:
Hobileriniz
:
En Son Çalıştığınız Şirket
:
Hakkınızda Bilgi Alabileceğimiz Yönetici
:
Şirketimize Başvurduğunuz Bölüm
:
Başvurduğunuz Pozisyon *
:
Talep Edilen Ücret *
: